Zona Pastorale III – Lecco

Decani zona III - Lecco
Decanato: 3G Decanato 'Missaglia'
Decanato: 3I Decanato 'Porlezza'
Decanato: 3C Decanato 'Brivio'
Decanato: 3L Decanato 'Primaluna'
Decanato: 3H Decanato 'Oggiono'
Decanato: 3D Decanato 'Erba'
Decanato: 3B Decanato 'Asso'
Decanato: 3A Decanato 'Alto Lario'
Decanato: 3F Decanato 'Merate'
Decanato: 3E Decanato 'Lecco'