Duomo di Milano, 6 gennaio 2006

Dionigi Tettamanzi

Duomo di Milano, 6 gennaio 2006

Ti potrebbero interessare anche: